Forside
Fuldskuffel Lungholm 2013
Fuldskuffel Lungholm 2013

JAGTKLUBBEN LUNGHOLM SLOTSJAGT

Velkommen til Jagtklubben Lungholm Slotsjagt

 

Jagtklubben Lungholm Slotsjagt har lejet jagten omkring Lungholm Slot, hvor der udøves jagt på et areal på 368 ha. under Lungholm Gods.

 

Jagtklubben Lungholm Slotsjagt stræber efter at udøve jagt efter de højeste jagtetiske principper og ønsker gennem en selektiv afskydningspolitik at sikre en bæredygtig og stærk bestand af vildt på Jagtklubbens arealer.

Fuldskuffel Lungholm 2013

Godt at vide om Jagtklubben Lungholm Slotsjagt

Jagtklubben Lungholm Slotsjagt

 

Jagthytte:

Hyrdehuset

Lyttesholmvej 2

DK-4970 Rødby

 

Kontakt:

Formand Jan Heimann:

Tlf. 5215 0043

 

Næstformand:

Jens Peter Sørensen

Tlf. 2146 1711

Jagtformer:

 

Jagtklubben Lungholm Slotsjagt giver mulighed for:

 

Riffeljagt på rå- og dåvildt. Alt klovbærende vildt afskydes med riffel.

 

Trækjagt på ænder, gæs og duer.

 

Klapjagter på fasaner og ænder

 

Agerhønsejagt for stående hund

 

Jagtklubbens medlemmer kan på udvalgte jagter invitere gæster med.

 

 

Råbuk Lungholm 2013
Hyrdehuset

Afskydningspolitik - hjortevildt:

 

Råvildt:

Der afskydes råbukke ud fra strenge selektive principper, der sikrer opbygningen af en god, stærk råvildtstamme afpasset til områdets biotop.

Dette betyder at der kun skydes stærke seksendere med en passende alder og svage dyr.

 

Dåvildt:

Der afskydes efter samme principer som på råvildt. I praksis betyder det stærke ældre dåhjorte og unge, svage dyr. Mellemhjorte fredes indtil passende alder og styrke er nået.

 

Det tilstræbes, at den årlige afskydning sikrer en passende balance i mellem antallet af hjortevildt og biotoppens beskaffenhed.

 

Der er udlagt arealer med foderafgrøder til hjortevildt og der fodres om vinteren med roer som supplement til arealets biotop.

 

Copyright © All Rights Reserved